Služby

Čo Vám ponúkame?

Ponúkame komplexné služby architekta. Máme autorizáciu v zmysle § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. Vypracujeme Vám urbanistickú štúdiu územia, projekty stavieb, rekonštrukcie stavieb, návrh interiéru a exteriéru. Naše služby sa dajú rozdeliť do nasledovných fáz:

Poradenstvo a príprava
● Poradíme Vám pri výbere vhodného pozemku pre Vašu stavbu
● Zhodnotíme Váš pozemok z pohľadu územného plánu
● Pripravíme a obstaráme potrebné podklady pred začatím projektovania

Návrh
● Vytvoríme variantné koncepty návrhu
● Dopracujeme návrh podľa Vašich požiadaviek a pripomienok
● Spracujeme vizualizácie Vášho projektu

Projekt
● Vypracujeme projekt pre územné konania a projekt pre stavebné povolenie
● Zabezpečíme a koordinujeme profesie (napr. statika, zdravotechnika, vykurovanie a ďalšie)
● Ponúkame zastupovanie v procese územného a stavebného konania

Realizácia
● Vypracujeme realizačný projekt, ktorý je dostatočne podrobný, aby sa dalo podľa neho stavať
● Zastúpime Vás v procese výberu vhodných dodávateľov stavby a manažujeme Váš projekt
● Spoluprácu počas realizácie stavby – autorský dohľad